Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Dergisi

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Dergisi (E-ISSN: 2822- 2229), 2022 yılında yayın hayatına başlamış olan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi Akademik Yorum platformu altında ve Prof. Dr. Mehmet YÜCE editörlüğündedir. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Dergisi, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Derneği (ADR- DER) tarafından desteklenen ve açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. Dergi 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Dergisi (ADRD) dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makaleye DOI numarası verilmektedir.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup Alternatif Uyuşmazlık Çözümü alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. ADRD, dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

 

Editorial Assistants

Arş. Gör. Muhammed ÇELİK

Bursa

21.12.2021

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Anthony Abrahams  
ADR – Part of the Deal Not an Afterthought
 ADR-1, Pp,1- 3

ADR – Part of the Deal Not an Afterthought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.71
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bennar AYDOĞDU  
ICC 2021 Tahkim Kuralları
 ADR-1, Pp,4- 13

ICC 2021 Arbitration Rules
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.70
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet YÜCE  
Uyuşmazlıkların Çözümünde Toplumun Rol Üstlenmesi: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 ADR-1, Pp,14- 32

Taking the Role of the Society in the Resolution of Disputes: Alternative Dispute Resolutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.67
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Dilşad KELEŞ MEHMET YÜCE  
Alternatif Çözüm Yöntemlerinin (ADR) Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulanabilirliği: Ülke Örnekleri
 ADR-1, Pp,33- 64

Applicability of Alternative Settlement Methods (ADR) in Tax Disputes: Country Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.14
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülsüm Eraslan  
Uzlaştırma Kurumunun Doğuşu ve Türkiye'deki Konumu
 ADR-1, Pp,65- 77

Foundation of Conciliation Institute and Its Position in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.27
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

GÜLENDER ADIGÜZEL  
Uluslararası Ticari Tahkimde Prag Kuralları
 ADR-1, Pp,78- 91

Prag Rules in International Commercial Arbitration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.29
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elif Kardeş  
Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırmada Edim
 ADR-1, Pp,92- 110

Fulfilment in Conciliation Regarding for Juvenile Delinquents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.31
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Beyza SAYGIN  
Uluslararası Ticari Tahkimde Geçici Hukuki Koruma
 ADR-1, Pp,111- 144

Interim Measures in International Commercial Arbitration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.24
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bengisu Coşkuner  
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nde Bilirkişi
 ADR-1, Pp,145- 160

The Expert In International Tribunal For The Law Of The Sea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.28
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |