Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış (E-ISSN: 1694- 528X), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde ve Akademik Yorum platformu altında 2004 yılından beri yayım hayatını sürdürmekte olan uluslararası hakemli bir e- dergidir. Dergi, açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Akademik Bakış dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. Akademik Bakış dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

                        Yeni sayılarımızda yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir. 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Dr. Muhammed ÇELİK

Proje Asist. Nilay AKBULUT

Bursa

15.05.2023

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Güven ŞAHİN Celal ŞENOL  
BAĞCILAR (İSTANBUL)’DA OLASI BİR DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
 80, Pp,1- 31

THINGS TO DO BEFORE AND AFTER A POSSIBLE EARTHQUAKE IN BAGCILAR (ISTANBUL)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.148
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nur Seda İŞVARLAR  
ANKARA’DA YAŞAYAN ERKEK ÖĞRENCİLERİN ATAERKİLLİĞE BAKIŞI
 80, Pp,32- 70

MALE STUDENTS LIVING IN ANKARA ON ATHERICURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.120
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ersin ÇORA  
FRANSIZLAR’IN ZONGULDAK’TAKİ SİYASİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ
 80, Pp,71- 94

POLİTİCAL, ECONOMİC AND CULTURAL ACTIVITIES OF THE FRENCH IN ZONGULDAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.144
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gulkhanys ARYSTANOVA  
Kutadgu Biliğ'de Bulunan Milli Giyim-Kuşam ve Takı Terimlerinin Doğrudan ve Mecaz Anlamları
 80, Pp,95- 135

Direct and Figurative Meaning of the Terms of Traditional Clothing and Jewelry According to Kutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.158
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kundyz YERALIYEVA  
KAZAKISTAN’IN KITLE ILETIŞIM ARAÇLARINDA GÖÇ KONUSU (2020-2023’TE EGEMEN KAZAKISTAN GAZETESI’NDE YAYINLANAN MAKALELER ÜZERINDE)
 80, Pp,136- 151

THE ISSUE OF MIGRATION IN THE MASS MEDIA OF KAZAKHSTAN (ON ARTICLES PUBLISHED IN THE NEWSPAPER EGEMEN KAZAKHSTAN IN 2020-2023)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.151
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |