Özet


Direct and Figurative Meaning of the Terms of Traditional Clothing and Jewelry According to Kutadgu Bilig

“Kutadgu Bilig’te Karahanlılar döneminin etno-politik tarihi, kültürü, inançları, gelenek ve görenekleri, diplomatik ilişkileri, komşu ülkelerle kültürel ilişkileri, ticareti, özellikle giyim kuşam, aksesuar ve takıları ile ilgili birçok veri bulunmaktadır. “Kutadgu Bilig” didaktik destanı bugüne kadar kapsamlı bir şekilde incelenmiştir ve buna dair birçok makale yazılmıştır. Ancak özellikle doğrudan ve dolaylı anlamda giyim ve aksesuarlarla ilgili araştırmalar, diğer konular arasında münferit olarak yazılmasına rağmen, özel olarak araştırılmamıştır ve makale olarak yazılmamıştır. Bu akademik boşluğu doldurarak giyim kuşam tarihi, kültürü ve terminolojiye katkıda bulunmak istedik. Sonuç olarak didaktik destanda doğrudan ve dolaysız olarak geçen giysi, aksesuar, takı,kumaş, değerli taşlar ve ek unsurlara ilişkin söz varlığı tespit edilerek incelenmiştir. Doğrudan kullanılan terimler Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk, Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü’l- Hakayık (Hak’ka saygı) ve günümüz sözlükleri ile desteklenmiş, deyimsel anlamları diğer araştırmacıların analiz ettikleri sunumlarıyla karşılaştırılmış, görüş ve önerileri atıf gösterilerek verilmiştir. Bu şekilde Orta Çağ’da kullanılan terimlerin paralellikleri anlam ve kimlik açısından tam olarak eşleştirilmiştir.Anahtar Kelimeler

Kutadgu Bilig, terminoloji, giysi, aksesuar, dolaysız anlam, değişken anlam, etnokültürel söz varlığı


Reference