Özet


POLİTİCAL, ECONOMİC AND CULTURAL ACTIVITIES OF THE FRENCH IN ZONGULDAK

Zengin kömür yataklarına sahip Zonguldak’ı Fransızlar Kırım Savaşı sırasında tanıdılar. Sedan Savaşıyla zengin kömür yatakları olan Loren’i Almanya’ya kaptırınca Zonguldak’a yöneldiler. Buradaki kömür ocaklarını işletebilmek için çeşitli teşebbüslerde bulundular. Mimar Yanko’nun Zonguldak’ta liman imtiyazı alması ile Fransız sermayesi Zonguldak’a girdi. Zonguldak’ta kendileri için modern bir mahalle kurdular. Mahallenin ortasında bir hastane, çalışanların kız ve erkek çocukları için birer okul açtılar. Kente konsolos atadılar. Ayrıca Fransız misyonerlerde Zonguldak’a gelerek kilise ve okullar açtılar. I.Dünya savaşı sırasında havzadan çıkarıldılar. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca tekrar kente gelerek işgal ettiler. İşgalin ilk aylarında tepki ile karşılaşmadılar. Ancak 1920 yılının başlarından itibaren kentte Milli Mücadele yanlıları güçlendi. Fransızların işgalinin genişletmelerine izin verilmedi. Alemdar olayından sonra Fransızlar kentin işgaline son vermek zorunda kaldılar.Anahtar Kelimeler

Zonguldak, Havza, Fransa, kömür, işgal


Reference