Özet


THE ISSUE OF MIGRATION IN THE MASS MEDIA OF KAZAKHSTAN (ON ARTICLES PUBLISHED IN THE NEWSPAPER EGEMEN KAZAKHSTAN IN 2020-2023)

Kazakistan bağımsızlığını kazandığı yıllardan beri göç konusu önemlidir. Çünkü devletin ana etnik grubu olan Kazakların sayıca az olması ulusal bir sorun olarak görülüyordu. Dönemin devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, çeşitli tarihi şartlar nedeniyle yurt dışına çıkan Kazakları anavatanlarına davet etmiştir. Sonuç olarak, Kazakların sayısı arttı. Bugün Kazaklar, Kazakistan nüfusunun yüzde 69.03’ünü oluşturuyor, sayıları yaklaşık 13.200.000. 1990’lardan biraz daha iyi. Ancak nüfus artışı ile birlikte iç ve dış göç sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu makalede Kazakistan’ın ana gazetesi olan Egemen Kazakistan’da göç konusunun yazım sürecini ele alıyoruz. Bunun nedeni, Kazakistan’daki birçok gazete ve derginin modern çevrimiçi sürüme geçmesidir. Egemen Kazakistan gazetesi ise devletin «gözü, kulağı ve dili» sayılan, hem internet üzerinden hem de matbu olarak dağıtılan resmi gazetedir. Sözü edilen yayın göç konusunu düzenli ve derinlemesine araştırıyor ve yazıyorsa, Kazakistan’daki göç meselesi devlet düzeyinde gündeme getiriliyor demektir. Makaleyi yazma sürecinde, diğer Kazak yayınlarında yazılan göç konusuyla karşılaştırdık.Anahtar Kelimeler

Göç, Toplum, İç Göç, Dış Göç, Siyaset, Ekonomik.


Reference