FRANSIZLAR’IN ZONGULDAK’TAKİ SİYASİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ
(POLİTİCAL, ECONOMİC AND CULTURAL ACTIVITIES OF THE FRENCH IN ZONGULDAK )

Author : Ersin ÇORA    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 80
Page : 71- 94
    


Summary

The French recognized Zonguldak, which has rich coal deposits, during the Crimean War. When they lost Loren which has rich coal beds to Germany after the Battle of Sedan, they turned to Zonguldak. They made various attempts to operate the coal mines here. After the architec Yanko got a port concession in Zonguldak, the French fund went to Zonguldak. They established a modern neighborhood for themselves in Zonguldak. They opened a hospital in the neighborhood and a school for girls and boys. They appointed a consul to the city. In addition, Franch missionaries came to Zonguldak and opened churches and schools. They were removed from the basin during World War I. When the Ottomans were defeated in the First World War, they came to the city again and occupied it. They did not face any reaction in the first months of the occupation. However, from the beginning of 1920, the supporters of the national struggle got stronger in the city became stronger. The French were not allowed to expand their occupation. After the Alemdar incident, the French had to put an end to the occupation of the city.Keywords

Zonguldak, Basin, France, coal, occupationAbstract

Zengin kömür yataklarına sahip Zonguldak’ı Fransızlar Kırım Savaşı sırasında tanıdılar. Sedan Savaşıyla zengin kömür yatakları olan Loren’i Almanya’ya kaptırınca Zonguldak’a yöneldiler. Buradaki kömür ocaklarını işletebilmek için çeşitli teşebbüslerde bulundular. Mimar Yanko’nun Zonguldak’ta liman imtiyazı alması ile Fransız sermayesi Zonguldak’a girdi. Zonguldak’ta kendileri için modern bir mahalle kurdular. Mahallenin ortasında bir hastane, çalışanların kız ve erkek çocukları için birer okul açtılar. Kente konsolos atadılar. Ayrıca Fransız misyonerlerde Zonguldak’a gelerek kilise ve okullar açtılar. I.Dünya savaşı sırasında havzadan çıkarıldılar. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca tekrar kente gelerek işgal ettiler. İşgalin ilk aylarında tepki ile karşılaşmadılar. Ancak 1920 yılının başlarından itibaren kentte Milli Mücadele yanlıları güçlendi. Fransızların işgalinin genişletmelerine izin verilmedi. Alemdar olayından sonra Fransızlar kentin işgaline son vermek zorunda kaldılar.Keywords

Zonguldak, Havza, Fransa, kömür, işgal