KAZAKISTAN’IN KITLE ILETIŞIM ARAÇLARINDA GÖÇ KONUSU (2020-2023’TE EGEMEN KAZAKISTAN GAZETESI’NDE YAYINLANAN MAKALELER ÜZERINDE)
(THE ISSUE OF MIGRATION IN THE MASS MEDIA OF KAZAKHSTAN (ON ARTICLES PUBLISHED IN THE NEWSPAPER EGEMEN KAZAKHSTAN IN 2020-2023) )

Author : KUNDYZ YERALIYEVA    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 80
Page : 136- 151
    


Summary

The issue of migration has been important since the years when Kazakhstan gained its independence. Because the low number of Kazakhs, the main ethnic group of the state, was seen as a national problem. The head of state of the period, Nursultan Nazarbayev, invited the Kazakhs who went abroad due to various historical conditions to their homeland. As a result, the number of Kazakhs increased. Today, Kazakhs make up 69.03 percent of Kazakhstan’s population; their number is about 13.2 million. Slightly better than the 1990’s. However, with the increase in population, the problem of internal and external migration arises. In this article, we discuss the writing process of the migration issue in Kazakhstan’s main newspaper, Egemen Kazakhstan. This is because many newspapers and magazines in Kazakhstan have switched to the modern online version. The Egemen Kazakhstan newspaper, on the other hand, is the official newspaper that is considered the “eye, ear and tongue” of the state, distributed both online and in print. If the aforementioned publication researches and writes regularly and in depth on the issue of migration, it means that, the issue of migration in Kazakhstan is being brought up at the state level. In the process of writing the article, we compared it with the issue of migration written in other Kazakh publications.Keywords

Migration, Society, İnternal migration, External migration, Politics, Economics.Abstract

Kazakistan bağımsızlığını kazandığı yıllardan beri göç konusu önemlidir. Çünkü devletin ana etnik grubu olan Kazakların sayıca az olması ulusal bir sorun olarak görülüyordu. Dönemin devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, çeşitli tarihi şartlar nedeniyle yurt dışına çıkan Kazakları anavatanlarına davet etmiştir. Sonuç olarak, Kazakların sayısı arttı. Bugün Kazaklar, Kazakistan nüfusunun yüzde 69.03’ünü oluşturuyor, sayıları yaklaşık 13.200.000. 1990’lardan biraz daha iyi. Ancak nüfus artışı ile birlikte iç ve dış göç sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu makalede Kazakistan’ın ana gazetesi olan Egemen Kazakistan’da göç konusunun yazım sürecini ele alıyoruz. Bunun nedeni, Kazakistan’daki birçok gazete ve derginin modern çevrimiçi sürüme geçmesidir. Egemen Kazakistan gazetesi ise devletin «gözü, kulağı ve dili» sayılan, hem internet üzerinden hem de matbu olarak dağıtılan resmi gazetedir. Sözü edilen yayın göç konusunu düzenli ve derinlemesine araştırıyor ve yazıyorsa, Kazakistan’daki göç meselesi devlet düzeyinde gündeme getiriliyor demektir. Makaleyi yazma sürecinde, diğer Kazak yayınlarında yazılan göç konusuyla karşılaştırdık.Keywords

Göç, Toplum, İç Göç, Dış Göç, Siyaset, Ekonomik.