Özet


THINGS TO DO BEFORE AND AFTER A POSSIBLE EARTHQUAKE IN BAGCILAR (ISTANBUL)

İstanbul, tarih boyunca medeniyetlerin kurulup şekillendiği, uğrunda toplumların yoğun mücadelelere giriştiği, tarihin en önemli noktalarından biri olmuştur. Nitekim İstanbul’un fethi, bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır. Bu kadar gözde bir yerleşmenin de şüphesiz yoğun nüfus kitlelerini kendine çekmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Önceleri “Sur İçi” olarak da adlandırılan tarihi yarımada en önemli cazibe merkeziyken, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte İstanbul şehri çok büyümüş, banliyöler birer şehir halini almış, uydu şehirler ortaya çıkmış ve İstanbul plansız – kontrolsüz bir büyümeye sahne olmuştur. Özellikle sur dışındaki Bakırköy ve günümüzün Bakırköy’den ayrılma ilçeleri (Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar gibi), Avrupa yakasının en hızlı kentleşme faaliyetlerinin gözlendiği yerler olmuştur. Bunlardan da araştırma sahamızı teşkil eden Bağcılar ilçesi ise günümüzde arazisinin neredeyse bütünü kentsel alan donatılarıyla kaplı bir yerleşme halini almıştır. Hatta çok sınırlı bir alanı dışında Bağcılar için kesintisiz kent alanıyla kaplı bir ilçe olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte bu yoğun, çarpık ve olası Marmara depremine hazırlığı noktasında ciddi eksikliklerin bulunduğu Bağcılar için ivedi tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada da Bağcılar ilçesinin mevcut kentsel yapılanması, doğal şartları ve yapılması gerekenler olası deprem senaryoları göz önünde bulundurularak irdelenmiştir. Yapılan saha çalışmaları, uydu görüntülerinden yapılan analizler ve sınırlı literatür çalışmalarının analizi neticesinde Bağcılar özelinde deprem öncesi ve deprem sonrası yapılması gerekenler sıralanmıştır.Anahtar Kelimeler

İstanbul, Bağcılar, Kentleşme, Deprem, Afet Yönetimi.


Reference