BAĞCILAR (İSTANBUL)’DA OLASI BİR DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
(THINGS TO DO BEFORE AND AFTER A POSSIBLE EARTHQUAKE IN BAGCILAR (ISTANBUL) )

Author : Güven ŞAHİN  Celal ŞENOL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 80
Page : 1- 31
    


Summary

Istanbul has been one of the most important points in history, where civilizations have been established and shaped throughout history, and societies have engaged in intense struggles. As a matter of fact, the conquest of Istanbul ended an era and started another. It is an inevitable result that such a popular settlement will undoubtedly attract dense populations. While the historical peninsula, also known as “the walled city”, was the most important attraction center, the city of Istanbul grew a lot with the Republic Period, suburbs became cities, satellite cities emerged and Istanbul witnessed an unplanned and uncontrolled growth. Especially Bakırköy outside the city walls and the districts of today's separation from Bakırköy (such as Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar) were the places where the fastest urbanization activities were observed on the European side. Among them, Bağcılar district, which constitutes our research area, has become a settlement where almost all of its land is covered with urban equipment. It is even possible to say that Bagcilar is a district covered with an uninterrupted urban area, except for a very limited area. However, urgent measures should be taken for Bağcılar, where there are serious deficiencies in preparation for this intense, distorted, and possible Marmara earthquake. In this study, the current urban structure of Bağcılar district, its natural conditions, and what needs to be done are examined by considering possible earthquake scenarios. As a result of the field studies, analyses made from satellite images, and limited literature studies, things to be done before and after the earthquake in Bağcılar are listed.Keywords

Istanbul, Bağcılar, Urbanization, Earthquake, Disaster Management.Abstract

İstanbul, tarih boyunca medeniyetlerin kurulup şekillendiği, uğrunda toplumların yoğun mücadelelere giriştiği, tarihin en önemli noktalarından biri olmuştur. Nitekim İstanbul’un fethi, bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır. Bu kadar gözde bir yerleşmenin de şüphesiz yoğun nüfus kitlelerini kendine çekmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Önceleri “Sur İçi” olarak da adlandırılan tarihi yarımada en önemli cazibe merkeziyken, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte İstanbul şehri çok büyümüş, banliyöler birer şehir halini almış, uydu şehirler ortaya çıkmış ve İstanbul plansız – kontrolsüz bir büyümeye sahne olmuştur. Özellikle sur dışındaki Bakırköy ve günümüzün Bakırköy’den ayrılma ilçeleri (Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar gibi), Avrupa yakasının en hızlı kentleşme faaliyetlerinin gözlendiği yerler olmuştur. Bunlardan da araştırma sahamızı teşkil eden Bağcılar ilçesi ise günümüzde arazisinin neredeyse bütünü kentsel alan donatılarıyla kaplı bir yerleşme halini almıştır. Hatta çok sınırlı bir alanı dışında Bağcılar için kesintisiz kent alanıyla kaplı bir ilçe olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte bu yoğun, çarpık ve olası Marmara depremine hazırlığı noktasında ciddi eksikliklerin bulunduğu Bağcılar için ivedi tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada da Bağcılar ilçesinin mevcut kentsel yapılanması, doğal şartları ve yapılması gerekenler olası deprem senaryoları göz önünde bulundurularak irdelenmiştir. Yapılan saha çalışmaları, uydu görüntülerinden yapılan analizler ve sınırlı literatür çalışmalarının analizi neticesinde Bağcılar özelinde deprem öncesi ve deprem sonrası yapılması gerekenler sıralanmıştır.Keywords

İstanbul, Bağcılar, Kentleşme, Deprem, Afet Yönetimi.