Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış (E-ISSN: 1694- 528X), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde ve Akademik Yorum platformu altında 2004 yılından beri yayım hayatını sürdürmekte olan uluslararası hakemli bir e- dergidir. Dergi, açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Akademik Bakış dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. Akademik Bakış dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Dr. Öğretim Üyesi Ayten CAN

Proje Asistanı Nilay AKBULUT

Bursa

30.12.2023

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Ramazan ÖZDEMİR Çiğdem NAS  
Tunus’un Modernleşme Sürecinde Ennahda Partisi’nin Yeri
 81, Pp,1-31

The Place of Ennahda Party in Tunisia’s Modernization Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.176
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayten CAN Tolga İPEK  
ÇOK YÖNLÜ BİR OSMANLI AYDINI HEKİM İSMAİL PAŞA
 81, Pp,32-54

A VERSATILE OTTOMAN INTELLECTUAL HEKIM ISMAIL PASHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.166
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Baha Ahmet YILMAZ  
A COMPARATIVE PERSPECTIVE TO IRAN POLITICS: RAFSANCHANI AND KHATEMI PERIOD (1989-2005)
 81, Pp,55-79

İRAN SİYASETİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: RAFSANCANİ VE HATEMİ DÖNEMİ (1989-2005)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.178
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mutlu ADAK  
TÜRKLERDE LİDERLİK VE TÜRK TOPLUMUNUN ATATÜRK’ÜN LİDERLİĞİNE BAKIŞI
 81, Pp,80-92

Leadership in the Turks and Turkish Society's Perception of Atatürk's Leadership
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.173
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Adil Adnan ÖZTÜRK  
Tuğgeneral Ziya Yergök Paşa, Enver Paşa ve 9’uncu Kolordu Kurmay Başkanı Şerif Bey’in Anılarında “Sarıkamış Harekâtı’’
 81, Pp,93-112

“Sarıkamış Operation” in the memoirs of Brigadier General Ziya Yergök Pasha, Enver Pasha and 9th Army Corps Executive Officer Mr. Şerif.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.182
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |