Özet


The Place of Ennahda Party in Tunisia’s Modernization Process

Tunus’taki modernleşme süreci, Batılı ülkelerde olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayattaki gelişmelerin bir ürünü olmaktan ziyade Burgiba ve diğer devlet elitlerinin tercihleri doğrultusunda gelişmiştir. Bu açıdan Tunus’taki modernleşme süreci, her ülkenin kendi sebepleri olmakla birlikte, genel olarak İslam ülkelerindeki modernleşme süreçlerinin bir örneğini sunmaktadır. Burgiba Tunus’u şiddetli baskı uygulayarak tepeden inme modernleşme yoluyla dönüştürmeye çalışmış ve dini sosyal ve siyasi hayatın her alanından çıkarmaya yönelik politikalar izlemiştir. Burgiba’nın hamleleri reaksiyon doğurmuş ve toplumun muhafazakâr kesimleri, sürgün ve hapsedilme korkusuyla açıktan olmasa da modernleşme ve sekülerleşme çabalarına muhalefet etmiştir. Bu muhalefet günümüzdeki Ennahda Partisi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Bu çalışma, Tunus modernleşme sürecinde devlet organlarından gelen bütün baskılara rağmen siyaset sahnesinde önemli bir aktör olarak Ennahda Partisi’nin yerini araştırmaktadır. Bunun için, partiyle ilgili farklı görüşlere sahip insanlarla zoom toplantıları yoluyla görüşmeler yapılmış ve Ennahda Partisi bu insanların gözünden tasvir edilmiştir. Yapılan görüşmeleri değerlendirmek için içerik analizi tekniği ve anlatı analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak, partinin hem modernleşme sürecinden etkilendiği hem de sürecin kendisini etkilemeyi başardığı görülmüştür. Bu çalışma Tunus’un modernleşmesi bağlamında Ennahda Partisi’nin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler

Tunus, Ennahda Partisi, modernleşme, sekülerleşme


Reference