Özet


Leadership in the Turks and Turkish Society's Perception of Atatürk's Leadership

Çalışmada kadim bir kültüre sahip Türklerin devlet geleneğindeki önemli noktalar ele alınarak, Türk milletinin karakteri ve lider/kağan/hakan seçeceği kişide aradığı özellikleri dile getirilmiştir. Türk devlet geleneği içerisinde liderden beklenen yetenekler, liderde aranan özellikler örnekleriyle açıklandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli liderlik özellikleri verilmiştir. Bu şekilde geçmişten geleceğe aktarılan gelenekler içerisinde Türk lider tipi içerisinde Mustafa Kemal’in yerinin anlaşılması sağlanmıştır. Çalışmadan çıkan sonuç değerlendirildiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin bir ferdi olarak yetiştiği ortamın onda meydana getirdiği karakter özellikleri ve bağrından çıktığı kültürün taşıyıcısı olarak milletinin kendinden beklediği liderlik özelliklerini taşıdığı görülmüştür. Böylece Türk Devlet Geleneği içerisinde Türklerde liderde aranan özelliklerin günümüze kadar temel hususlarını koruduğu, sahiplenilen liderin yüceltildiği ve bu yüceltilen liderlerin sonuncusunun Atatürk olduğu anlaşılmaktadır.Anahtar Kelimeler

Türk Devlet Geleneği, Türklerde Liderlik, Liderin Özellikleri, Atatürk.


Reference