Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış (E-ISSN: 1694- 528X), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde ve Akademik Yorum platformu altında 2004 yılından beri yayım hayatını sürdürmekte olan uluslararası hakemli bir e- dergidir. Dergi, açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Akademik Bakış dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. Akademik Bakış dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

                        Yeni sayılarımızda yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir. 

 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Arş. Gör. Muhammed ÇELİK

Proje Asist. Nilay AKBULUT

Bursa

27.05.2022

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Gökhan Sümer Mehmet Yüce  
BANKALARIN VERGİ SORUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ
 78, Pp,1- 19

ANALYSING OF TAX LIABILITIES OF BANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.94
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cenk Murat Koçoğlu Yağmur Koçoğlu  
Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleği Seçme Nedenlerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi
 78, Pp,20- 41

An Investigation of the Factors Effective in Choosing Tourism Profession of Undergraduate Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.35
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökhan Sümer  
KOVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ: AKTİF BÜYÜKLÜKTE İLK YEDİ BANKANIN 2019 – 2021 DÖNEMİ CAMELS PERFORMANS MODELİNE GÖRE ANALİZİ
 78, Pp,42- 84

THE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC FOR THE TURKISH BANKING SECTOR: ANALYSIS OF THE FIRST SEVEN BANKS BY ASSET SIZE WITH REGARD TO CAMELS PERFORMANCE MODEL FOR THE PERIOD OF 2019-2021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.97
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

M. Fatih Demirdağ  
Ruhsal Zekâ Kavramının Psikoloji ve İslam Perspektifinden Karşılaştırmalı İncelemesi
 78, Pp,85- 103

A comparative study of the concept of spiritual intelligence in terms of psychology and Islam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.90
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |