Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yayınlayan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 2004 yılından beri yayın hayatını e- dergi olarak sürdürmektedir. Bu dergi, tarihi, kültürü, dili, örfü, âdeti, töresi bir olan Türk Dünyası’na yönelik Sosyal Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları bir araya getirmeyi hedeflemekle birlikte konu yelpazemiz sadece Türk Dünyası ile sınırlı tutulmamakta olup sosyal bilimler alanına giren her konudaki özgün ve bilimsel yazılar sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet Yüce

Editorial Assistants

Arş. Gör. Muhammed Çelik

Prj. Asist. Nilay Akbulut

Bursa

01.11.2021

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Gökçe Nur Aktaş -  
ÇEVİRİ ÖĞRETİMİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK ALMANCA BÖLÜMÜ MÜFREDATI VE UYGULAMALARININ ÇEVİRİ ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARININ PENCERESİNDEN İNCELENMESİ
 77, Pp,1-33

FOREING LANGUAGE EDUCATION IN TRANSLATION TEACHING: INVESTIGATION ON THE WINDOW OF TRANSLATION TEACHING APROACHES OF THE CIRRUCULUM AND PRACTICES OF SAKARYA UNIVERSITY TRANSLATION AND INTERPRETING GERMAN DEPARTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.8
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hüseyin AKKAYA Mehmet YÜCE  
KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE İÇİN ÖNERİ
 77, Pp,34-63

STUDIES TOWARDS TAXATION OF CRYPTOCURRENCIES: A PROPOSAL FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.20
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Enver KAŞLI  
ARAÇLI POLİS TAKİPLERİNE YÖNELİK KAMU POLİTİKASINI YENİDEN DÜŞÜNMEK
 77, Pp,64-79

RETHINKING THE PUBLIC POLICY ON POLICE VEHICULAR PURSUITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.26
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |