Türk Dünyası Akademik Bakış

Türk Dünyası Akademik Bakış Dergisi- Journal of Turkic World Academic Perspective (E-ISSN: 2791-8270), 2021 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi  Akademik Yorum  platformu altında ve Prof. Dr. Mehmet YÜCE editörlüğündedir. Türk Dünyası Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırma Vakfı (TDAV) tarafından tutulan ve açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. Dergi 6 aylık dönemler halinde 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz  Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin  açık erişim politikasına bağlıdır ve  C OPE   tarafından yayın süreci tüm gösterimlere bağlı olarak kaydedilen etik kuralları benimsemektedir. Ayrıca  Creative Commons   (CC BY) lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Türk Dünyası Akademik Bakış (TDAB) dergisinin yayımlama politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayımlamaya hazır her bir makale için  DOI  numarası bulunmaktadır.

Dergimizin tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuların kapsamına dahildir. TDAB dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık dergileri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

                        Yeni ürünümüzde yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir. 

Editor(s)

Prof.Dr.Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇELİK

Bursa

20.12.2023

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Tolga SEZDİ Gizem ZEREN  
TÜRKİYE’DE YENİDEN DEĞERLEME ORANININ YÜKSEK ENFLASYON VE VERGİ ADALETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 6, Pp,1- 17

EVALUATION OF THE REAPPRAISAL RATE IN TURKEY IN TERMS OF HIGH INFLATION AND TAX JUSTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.172
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Temirgali ARSHABEKOV Ibrayeva DARİYA  
THE ANCİENT DWELLİNG OF THE KAZAKH PEOPLE İS A YURT
 6, Pp,18- 43

KAZAK HALKININ ESKİ KONUTU YURTTUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.184
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kundyz YERALIYEVA  
МҰСТАФА ШОҚАЙ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРКІСТАН ЛЕГИОНЫНА ҚАТЫСЫ
 6, Pp,44- 68

MUSTAFA ŞOKAY AND HIS RELATIONSHIP WITH THE TURKISTAN LEGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.183
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gulkhanys ARYSTANOVA Temirğalï ARŞABEKOV Aydarjan QASENOV  
A BRİEF OVERVİEW OF THE PAST AND PRESENT OF THE KAZAKH VİLLAGE OF ALTAİ
 6, Pp,69- 105

ALTAY KÖYÜ KAZAKLARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜNE KISA BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.175
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Dilşad KELEŞ  
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE UYGULANMA
 6, Pp,106- 135

TAX SECURITY MEASURES IN TURKISH TAX LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN VARIOUS COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.91
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |