Türk Dünyası Akademik Bakış

Türk Dünyası Akademik Bakış Dergisi (E-ISSN: 2791-8270), 2021 yılında yayın hayatına başlamış olan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi Akademik Yorum platformu altında ve Prof. Dr. Mehmet YÜCE editörlüğündedir. Türk Dünyası Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırma Vakfı (TDAV) tarafından desteklenen ve açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. Dergi 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Türk Dünyası Akademik Bakış (TDAB) dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. TDAB dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

                        Yeni sayılarımızda yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir. 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Dr. Muhammed ÇELİK

Proje Asst. Nilay AKBULUT

Bursa

17.05.2023

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Mutlu Yoruldu Burak Çakır  
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA ÜYE ÜLKELERİN KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ: KARŞILAŞTIRILMALI BİR İNCELEME
 5, Pp,1- 29

TAXATION OF CORPORATE EARNINGS OF MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES: A COMPARATIVE EXAMINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.119
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet YÜCE  
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA ÜYE ÜLKELER ARASINDA İKİLİ İLİŞKİLER
 5, Pp,30- 63

BILATERAL RELATIONS BETWEEN MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.116
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vedat Meral  
BABÜRLÜ PADİŞAHI ÂLEMGÎR EVRENGZÎB VE DÖNEMİNDE DEVLET POLİTİKASI (1618-1707)
 5, Pp,64- 84

THE MUGHAL SULTAN ALEMGÎR AURANGZEB AND STATE POLİCY İN HİS PERİOD (1618-1707)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.115
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih Aslantaş  
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA ENERJİ ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 5, Pp,116- 137

AN ASSESSMENT ON ENERGY COOPERATION BETWEEN TURKEY AND AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.131
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Symbat Akhmetova  
КӨРНЕКТІ МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРІ, САЯСАТКЕР САБЫР НИЯЗБЕКОВТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АРХИВ ДЕРЕКТЕРІ
 5, Pp,138- 163

ARCHIVAL FACTS ABOUT THE ACTIVITIES OF A PROMINENT STATESMAN, POLITICIAN SABYR NIYAZBEKOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.147
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |