Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış (E-ISSN: 1694- 528X), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde ve Akademik Yorum platformu altında 2004 yılından beri yayım hayatını sürdürmekte olan uluslararası hakemli bir e- dergidir. Dergi, açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Akademik Bakış dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. Akademik Bakış dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yayınlayan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 2004 yılından beri yayın hayatını e- dergi olarak sürdürmektedir. Bu dergi, tarihi, kültürü, dili, örfü, âdeti, töresi bir olan Türk Dünyası’na yönelik Sosyal Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları bir araya getirmeyi hedeflemekle birlikte konu yelpazemiz sadece Türk Dünyası ile sınırlı tutulmamakta olup sosyal bilimler alanına giren her konudaki özgün ve bilimsel yazılar sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

 

 

Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış (E-ISSN: 1694- 528X), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde ve Akademik Yorum platformu altında 2004 yılından beri yayım hayatını sürdürmekte olan uluslararası hakemli bir e- dergidir. Dergi, açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Akademik Bakış dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. Akademik Bakış dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

                        Yeni sayılarımızda yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir.