Türk Dünyası Akademik Bakış

Türk Dünyası Akademik Bakış Dergisi (E-ISSN: 2791-8270), 2021 yılında yayın hayatına başlamış olan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi Akademik Yorum platformu altında ve Prof. Dr. Mehmet YÜCE editörlüğündedir. Türk Dünyası Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırma Vakfı (TDAV) tarafından desteklenen ve açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. Dergi 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Türk Dünyası Akademik Bakış (TDAB) dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. TDAB dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

                        Yeni sayılarımızda yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir. 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Arş. Gör. Muhammed ÇELİK

Proje Asist. Nilay AKBULUT

Bursa

22.05.2022

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Dilşad KELEŞ Mehmet YÜCE  
Kazakistan Ekonomik Yapısı ve Türkiye İle Ekonomik İlişkileri
 3, Pp,1- 32

Kazakhstan Economic Structure and Economic Relations with Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.25
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Surayyo KHODJOEVA Mehmet YÜCE  
Geçmişten Günümüze Tarihi Dokusuyla Hive ve Türk Kültürüne Katkıları
 3, Pp,33- 75

Contributions to Hive and Turkish Culture with Its Historical Texture From Past to Presedent
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.78
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cholpon KAMBAROVA Mehmet YÜCE  
Sovyet Sistemi Sonrası Kırgızistan'da Sınır Sorunu: Muhtemel Çözüm Önerileri
 3, Pp,76- 99

Border Problems In Kyrgyzstan After The Soviet System: Possible Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.73
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet YÜCE  
Karabağ Zaferinden Sonra Azerbaycan Dış Politikasının Öncelikleri
 3, Pp,100- 141

Priorities of Azerbaijan Foreign Policy After The Victory of Karabakh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.98
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gulkhanys ARYSTANOVA  
Моңғолдың құпия шежіресі қолжазбасы негізінде 13. ғасырдағы моңғолдың киім-кешегіндегі ықтималды этникалық іздер
 3, Pp,142- 172

Based on the Secret History of Mongols Possible Ethnic Traces In The XIII.Century Mongol Clothing And Adornment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.110
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |